Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   

Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   
Teisipäeval, 14. novembril, kell 16.00 toimub Narva Keskraamatukogu Ameerika Keskuses kohtumine USA luuletaja Heather Derr-Smithiga. Kohtumisele on kutsutud kõik luule- ja kirjandushuvilised, samuti on tegemist suurepärase võimalusega harjutada inglise keele oskust.

Heather Derr-Smith on nelja auhinnatud luuleraamatu autor, kes viib kogu maailmas, sealhulgas konfliktipiirkondades trauma ohvritele, läbi luuleõpitubasid. Novembris toimuvad õpitoad Eestis, seejärel Ukrainas, Tšehhi Vabariigis ja Sarajevos, Bosnias.

   

Viited