Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   

Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   
Kartul on väärt värk! Läbi sajandite on see meie toidulaual aukohal olnud. 


Eestisse jõudis kartul umbes 1740.–1750. aastatel ja juba 20. sajandi alguseks oli kartul üheks peamiseks põllukultuuriks, mida kasvatati u 25%-l haritavast maast. Esimese maailmasõja puhkemise eel oli kartul oluline ekspordiartikkel, pärast sõda kasv jätkus ja Eesti tõusis kartulikasvatuses ühe elaniku kohta maailmas esikohale. Hiljem tunti Eestit kartulivabariigina, rahva meeles ja toidulaual on kartul aukohal tänaselgi päeval.

Näituse stendid tutvustavad kartuli tekkimise ja kasvatamise ajalugu Eestis ning selgitavad oma asukohta eestlaste mõtetes ja toitumises.

05.02.2018 – 31.03.2018 on näitus avatud Narva Keskraamatukogu 3. korrusel.

Info: Narva Keskraamatukogu, 35 91467

   

Viited