Keelekohvik on koht, kus Te saate praktiseerida eesti keelt mitteformaalses keskkonnas ning Teile jagatakse nõu ja teavet  eesti keele iseseisvaks õppeks.
Keelekohvik on praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Keelekohvikus  vesteldakse igapäevaelus ette tulevatel teemadel ja olukordadest. Käsitlevateks teemadeks on näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning hambaarsti vastuvõtul käimine.

 

Keelekohvik algajatele: Keelekohvik edasijõudnutele:
4.01.2017
 • 16.30-18.00 Jõulud
11.01.2017
 • 10.30-12.00 Kinos
18.01.2017
 • 16.30-18.00 Kinos
25.01.2017
 • 10.30-12.00 Jalutuskäik Narvas
1.02.2017
 • 16.30-18.00 Jalutuskäik Narvas
8.02.2017
 • 10.30-12.00 Arsti juures
15.02.2017
 • 16.30-18.00 Arsti juures
22.02.2017
 • 10.30-12.00 Ilu ja tervis
1.03.2017
 • 16.30-18.00 Ilu ja tervis
8.03.2017
 • 10.30-12.00 Liiklus
15.03.2017
 • 16.30-18.00 Liiklus
22.03.2017
 • 10.30-12.00 Reisimine
29.03.2017
 • 16.30-18.00 Reisimine
4.01.2017
 • 10.30-12.00 Jõulud
11.01.2017
 • 16.30-18.00 Kinos

18.01.2017

 • 10.30-12.00 Kinos
25.01.2017
 • 16.30-18.00 Jalutuskäik Narvas
1.02.2017
 • 10.30-12.00 Jalutuskäik Narvas
8.02.2017
 • 16.30-18.00 Arsti juures
15.02.2017
 • 10.30-12.00 Arsti juures
22.02.2017
 • 16.30-18.00 Ilu ja tervis
1.03.2017
 • 10.30-12.00 Ilu ja tervis
8.03.2017
 • 16.30-18.00 Liiklus
15.03.2017
 • 10.30-12.00 Liiklus
22.03.2017
 • 16.30-18.00 Reisimine
29.03.2017
 • 10.30-12.00 Reisimine
   

Viited  

krenh small
lastekas s est
america22
books est
gb s
 
   

Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.