Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   
   

Sügisel jõuavad tasuta tööalased koolitused rohkem kui 7500 inimeseni

Tasuta kursused 2017:

Narva õppeasutused täiskasvanutele:

Keelekursused:

Autokoolid:

Looming ja käsitõõ:

Narva Keskraamatukogu tutvustab erinevaid täiskasvanuõppe võimalusi.

   

Viited