Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   

Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   
Открыть все Uudised portaalid eesti
Ajalehed Eesti raamatukogud
http://www.nlib.ee  Eesti Rahvusraamatukogu
http://www.utlib.ee
  Tartu Ülikooli Raamatukogu
http://www.keskraamatukogu.ee  Tallinna Keskraamatukogu
http://www.ttu.ee  Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
http://k-jarve.lib.ee  Kohtla-Järve Keskraamatukogu
http://www.slib.ee/ru/  Sillamäe Linna Keskraamatukogu
www.rk.johvi.ee  Jõhvi Keskraamatukogu
http://www.pkr.ee/  Pärnu Keskraamatukogu
http://viljandirk.kovtp.ee/et/uldinfo  Viljandi Linnaraamatukogu
http://jogeva.lib.ee/  Jõgeva Linnaraamatukogu
http://lib.werro.ee/  Võrumaa Keskraamatukogu
http://www.valgark.ee  Valga Raamatukogu
http://www.raplakrk.ee  Rapla Keskraamatukogu
http://www.skr.lib.ee  Saare Maakonna Keskraamatukogu
http://www.raamatukogu.elva.ee  Elva Raamatukogu
http://www.jkrk.ee  Adavere Raamatukogu
Eesti veebilehti
http://www.eesti.ee
http://www.ida-virumaa.ee
http://www.narva.ee
http://www.ekl.ee
http://www.kirjandus.ee
http://www.id.ee IDkaardi kasutamine
http://www.kul.ee Eesti Kultuuriministreerium
http://www.www.elk.ee Eesti Lastekirjanduse Keskus
http://www.infoabi.ee Eesti Infoleht
http://www.kultuur.info Eesti kultuurisündmuste kalender
Failid kataloogid ja andmebaasid Eesti
http://www.ra.ee  Rahvusarhiiv
http://www.kirmus.ee  Eesti Kirjandusmuuseum
http://tallinn.ester.ee  ESTER
http://ebscohost.com/  EBSCO
http://ise.elnet.ee/  Eesti artiklite andmebaas
http://erb.nlib.ee/  Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
http://dea.nlib.ee/  Digiteeritud Eesti ajalehed
Sõnastikke, raamatuid ja e-väljaandeid
http://www.eki.ee
http://www.neti.ee Sõnastikud
http://www.dicter.ru/
http://www.keeleveeb.ee Erinevad Eesti keele sõnastikud, Eriala sõnastikud
http://www.annaabi.ee/inglise-eesti Erinevade Euroopa riigi ja eesti keele sõnastikud
http://www.dictionary.ee Eesti-Vene-Inglise sõnastik
http://www.kriso.ee E-Raamatud
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/ E-Väljaanded
Eesti ajalugu

http://www.kodulugu.ee Koduloolised andmebaasid
http://www.mois.ee Eesti mõisad
http://www.estonica.org/et/Ajalugu/ Entsüklopeedia Eestist
http://www.ajaloomuuseum.ee Eesti ajaloomuseum
Eesti loodus

http://www.envir.ee Keskkonnaministreerium
http://www.loodusajakiri.ee Ajakiri Eesti loodust
http://www.zbi.ee/punane Eesti Punane Raamat
http://www.loodusturism.ee Eesti Loodusturism
http://www.loodusmuuseum.ee Eesti Loodusmuuseum
http://www.rmk.ee Riigimetsa Majandamise Keskus
http://www.bioneer.ee Keskkonnaportaal Bioneer
Digitaalsed raamatokogud

http://www.europeana.eu/portal Euroopa kultuur kollektsioonid (muuseumid,raamatukogud,dokumendid)
http://www.wdl.org/ru Maailma digitaalne raamatukogu. Sisaldab materjalid maailma erinevatest raamatukogust ja arhiivist
Materjaalid tööotsijale
http://www.vitatiim.ee Karjäärikeskus vitatiim
http://www.ti.ee Tööinspektsioon ja töövaidluskomisjon
http://www.sm.ee/tooabi Sotsiaalministeeriumi koduleht
http://www.rajaleidja.ee Sealt saame infot töömaailma, eimisvõimaluste kui enese tundmaõppimise kohta
http://www.koolitus.ee Haridusalane internetikeskkond
http://www.tark.ee Koolitusportaal
http://www.cv.ee
http://www.cvkeskus.ee
http://www.ej.ee
http://www.eures.ee (European Employment Services) - rahvusvaheline portaal, kust leiate töökohti üle Euroopa
   

Viited