Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   

Kevadkampaania "Õige aeg on õppida!" ajal, 29. mail toimus Narva Keskraamatukogus seminar “Aktiivsed õppemeetodid  täiskasvanute õppes raamatukogudes“, kus osalesid kolleegid Sillamäe, Jõhvi, Petrozavotski, Slansõ, Kingisepa ja Ivangorodi raamatukogudest. Arutati täiskasvanute õppe rakendamise võimalusi raamatukogudes ning ühisprojektides osalemist.

 

16.05 - 04.06 toimuvad piirkondlikud kevadkampaaniad Õige aeg on õppida! Tallinnas ja Narvas.
Koostöös kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumitega tutvustatakse täiskasvanutele õpivõimalusi. Kaasatud on Tallinna ja Narva  Töötukassa ja SA Innove Rajaleidja keskuste karjäärinõustajad, kes annavad inimestele karjäärialast nõu.

Samal ajal toimub vabariiklik raamatukogude teavituskampaania Õige aeg on õppida!, kus antakse  täiskasvanutele teavet erinevate õpivõimaluste kohta. Kaasatud on kõik maakonnad ja osaleb 485 raamatukogu. 
Kõik huvilised on oodatud täiskasvanute õppimisalast teavet saama järgmistel sündmustel:

  • 3. juuni - Narva Linna päevad, Narva linnus
  • 4. juuni - Narva Linna päevad, Joaoru promenaad
   

Viited  

krenh small
lastekas s est
america22
books est
gb s
 
   

Meie asukoht  

   

Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.