Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   

Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   

Reedel, 20. oktoobril, kell 16.00 toimub Narva Keskraamatukogus Kodulooliste kohtumiste sarja osana, Tallinna vene muuseumi ja Peeter I maja juhataja, M. Smorževski-Smirnova loeng „Peetri ajastu Narva kirikud“.


Enne Teist Maailmasõda tegutses Narvas mitu Peetri ajastul pühitsetud õigeusu kirikut. Need olid ebaharilikud kirikud, mis tegutsesid endiste luterlike kirkute hoonetes ja pühitseti ümber õigeusku Peeter I dekreediga.

Põhjasõja aastatel 1700-1721 oli Eesti ja Liivimaa territooriumil kirikute ümberpühitsemise tava laialt levinud: vaenlase peamised kirikud vallutati ära, kiriku pühitsemine pühakule või tähtpäevale näitas vallutatud linna uut staatust. See protsess vastas alati selgele ideoloogilisele programmile. Taoliste kirikute interjöör oli ainulaadne kuna jumalateenistuse kõrvalt oli kirik lähimaks vahendajaks kohalike ja uue võimu vahel. Loengus vaatleme Narva kirikute interjööre Põhjaõja kaasaegse pilguga ja räägime sellest, kuidas Peeter I kinnitas õigeusu kanda luterlikul maal.

Kohtumine toimub vene keeles.

Üritus toimub lugemissaalis (4.korrus).

Sissepääs on tasuta.

Info: Narva Keskraamatukogu, 35 95545

   

Viited

krenh small
lastekas s est
america22

books est

gb s