Pildistamine  

Üritusi võidakse pildistada Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidja poolt. Ürituste pildid lisatakse raamatukogu fotogaleriisse. Soovist pildile mittejääda palume informeerida raamatukoguhoidjat enne ürituse algust.
Juhul, kui leiate peale ürituse toimumist fotogaleriist endast või oma pereliikmest pildi, mille avalikustamist Te ei soovi, siis palun informeerige sellest raamatukogu ja raamatukogu kustutab pildi fotogaleriist ära.

   

Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   

Teisipäeval,  28. novembril, kell 13.00 toimub Narva Keskraamatukogus kohtumine Maksu- ja Tollimameti spetsialistiga.

 

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele ühine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. TuMS § 23 Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200).  TuMS § 42

Ajalehtede võrguväljaanded, sotsiaalsed võrgustikud ja Eesti infoportaalid on täis arutelusid 2018. aasta tulumaksu muudatuste teemal. Ilmselgelt selget pilti antud teemal ei ole. Kuidas valmistuda muutusteks maksusüsteemis? Mis on aastakasum? Kuidas minimeerida "kahjumit" ja vältida  maksu tagastamisel ebameeldivaid olukordi?

Nendele ja teistele küsimustele vastab Maksu- ja Tolliameti spetsialist.

Sissepääs on tasuta

Info: 35 95545

   

Viited