Arvutikursused algajatele  

notebookNarva Keskraamatukogus toimuvad arvutikursused algajatele. Individuaalkoolitused toimuvad tehnikakirjanduse osakonnas iga päev E-R kella 12.00 - 13.00. Eelregistreerimine 3592415. Kursused toimuvad vene keeles.
   
   

Viited  

krenh small
lastekas s est
america22

logo2

books est

gb s

   

sobaka83

Igal laupäeval kell 12:00 - 13:00
Loeme “Lugemiskoeraga”.
„Lugemiskoer“ on professionaalne kuulaja ja tähelepanelik sõber.
Eelregistreerimine tel. 35 91467

OÜ Gelmett: TÄNUD!
Soovin avaldada  OÜ Gelmett tööharjutuse  grupijuhendajate nimel tänu Teie Keskraamatukogu töötajatele Tatjana Krivolap`le, Tatjana Klinina`le ja Nadežda Metsale ning Nikita Kamenevile.

Teie töötajad on koostanud kogu meie tööharjutuse kursuse vältel igal nädalal väga huvitavaid  viktoriine, loenguid erinevate riiklike ja rahvakalendri tähtpäevade eel ning teisi üldharivaid üritusi. Kõik need üritused on hoolikalt ja sisukalt ettevalmistatud ja väga emotsionaalselt läbi viidud. Igale üritusele on järgnenud väga positiivne tagaside ja alati on osalejad suure huviga oodanud järgmist kohtumist raamatukogus. Muljetavaldav ja meeldejääv oli ka esimene kohtumine ekskursioonivormis, kus tutvusime keskraamatukogu kõigi osakondade tööga ja töötajatega. Väga muljetavaldav oli kohtumine kindlasti lasteosakonnas.

Suured ja südamlikud tänud neile kõigile!

Edu ja õnne ja suured tänud !

Kaunist ja meeleolukat naistepäeva Teie naisperele!

Olge terved ja rõõmsameelsed ning Päikest Teie päevadesse ja tegemistesse!




Lugupidamisega ja tänuga

grupijuhendajate nimel

Tiina Kasema

Esmaspäev, 14 Mai 2018
Елена Холопова: Спасибо!

Здравствуйте!

Спасибо за организацию замечательного поэзоконцерта, посвященного 100-летию со дня избрания Игоря-Северянина Королем поэзии, коллективу библиотеки и Валерию Чигасову (хранителю частного музея И-Северянина).

Сергеева Елена сделала содержательное, сопровожденное интересным видеоматериалом, выступление. Некоторые подробности «состязания» И-Северянина и В. Маяковского услышала впервые. Также впервые увидела некоторые видеоматериалы.

Надеюсь, что и в будущем будут такие интересные мароприятия!

Елена Холопова

Автор фотоальбома «Тойлаский променад и И-Северянин»


Esmaspäev, 23 Aprill 2018
Jonathan Henick: International Information Programs
letter

Kolmapäev, 06 Detsember 2017
Инга Донскис: Экологическое ориентирование «Мы живём на берегу Балтийского моря»
22 сентября весь мир отмечает День без машин, а 2014 год – год Финского залива. Во вторник 30 сентября Нарвская центральная библиотека пригласила школьников принять участие в командной городской игре по станциям, посвящённой этим событиям.
Я и мои одноклассники – Элина Иголкина, Даниил Лузянин и Владимир Никаноров – приняли это приглашение и заняли третье место! Нас наградили интересными книгами и дипломом.

Экологическая игра была настолько занимательная, что показалось, будто прошло не два часа, а двадцать минут. На каждой станции были интересные задания: некоторые из них решались просто, некоторые вызывали сложность; в ходе их выполнения мы узнавали много нового и одновременно демонстрировали свои немалые знания. Например: в магазине «Selver» мы искали продукты с экологической маркировкой, на другой станции наносили заповедники и национальные парки нашей страны на карту, нам пригодились знания о съедобных и ядовитых грибах, мы даже делали гербарий, работая с определителями растений.

Большое спасибо работникам Нарвской Центральной библиотеки, которые организовали такое замечательное мероприятие, особенно его ведущей Татьяне Криволап, спасибо нашей учительнице биологии Татьяне Игоревне Седовой , благодаря которой это интереснейшая игра не прошла мимо нас.

Ученица 9А класса Кесклиннаской гимназии
Инга Донскис

Neljapäev, 02 Oktoober 2014
Inga Donskis: Ökoloogiline orienteerumine „Me elame Baltimere ääres"
22.septembril tähistab kogu maailm autovabapäeva, aga 2014. aasta - Soome lahe päeva. Teisipäeval, 30. septembril, kutsus Narva Keskraamatukogu õpilasi osa võtma võistkondlikust linnamängust jaamades, mis oli pühendatud nendele sündmustele.

Mina ja minu klassikaaslased – Elina Igolkina, Daniil Luzjanin ja Vladimir Nikanorov – võtsime selle kutse vastu ja saime kolmanda koha! Me saime kingituseks raamatud ja diplomi.

Ökoloogiline mäng oli niivõrd huvitav, et tundus, nagu möödus mitte kaks tundi, vaid kõigest 20 minutit. Igas jaamas olid huvitavad ülesanded: mõningaid oli kerge lahendada, mõningad tekitasid raskusi; nende lahendamise käigus me saime teada palju uut ja samaaegselt näitasime enda laialdasi teadmisi. Näiteks kauplusest Selver me pidime otsima ökoloogilise tähisega tooteid, teises jaamas tähistasime kaardil meie maa looduskaitsealasid ja rahvusparke. Samuti tulid meiele kasuks teadmised söödavatest ja mürgistest seentest, me tegime ka herbaariume, töötades taimemäärajatega.

Suur tänu Narva Keskraamatukogu töötajatele, kes korraldasid nii põneva ürituse, eriti mängujuhile Tatjana Krivolapile. Täname ka meie bioloogiaõpetajat Tatjana Sedovat tänu kellele me saime osaleda nii huvitavas mängus.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi 9.A klassi õpilane
Inga Donskis

Neljapäev, 02 Oktoober 2014
 
Powered by Phoca Guestbook