Ajalugu

Kreenholmi raamatukogu on vahetanud palju aadresse, säilitades traditsioone, kogusid, lugejaid ja austajaid.

Raamatukogu on välja kasvanud Kreenholmi ametiliitu raamatukogust, mille raamatud  mahtusid varem ühte kappi.

Kreenholmi raamatukogu alustas oma tegevust märtsis 1949 a. ja asus aadressil  Joala, 20.
Mõnda aega raamatukogu töötab  Kreenholmi Manufaktuuri juhtkonna ajaloolises hoones Joala tänaval, 18. Aegamööda kasvas kogu, suurenes ka lugejate arv.
1. septembril 1957 a. Kreenholmi raamatukogu lasteosakond nimetati ümber Laste raamatukoguks.
Tol ajal oli avatud V. Gerassimovi nimeline kultuurimaja, kuhu koliski Kreenholmi raamatukogu. Uued ruumid tagasid raamatukogu lugejatele vaba juurdepääsu raamatutele ja perioodikale.
Märtsis 1992 a. raamatukogu töötajad  hakkasid tegema ettevalmistusi kolimiseks Kultuurimajast eelmisesse A. Kreisbergi nimelise Laste Loomemajja, mis asus Joala,18. Aga ruumid ei olnud kohandatud raamatukoguks, mis paraku takistas lugejate juurdepääs kogule ning paljud raamatud ei olnud avatud fondis. Töötajate arvu vähendati üheteistkümnelt viieni. Kui varem raamatukogu rahastus tuli Kreenholmi manufaktuurilt, siis alates detsembrist 1994 a. sai raamatukogu Narva Kultuuriosakonna allasutuseks.
Narva Kreenholmi raamatukogu katkestas ajutiselt lugejate teeninduse 21. mail 2007 aastal, sest jälle hakati tegema ettevalmistusi kolimiseks Narva Kutseõppekeskuse hoonesse, kus raamatukogu jaoks olid valmis avarad ruumid esimesel ja teisel korrusel.
24. oktoobril 2007 a. avas raamatukogu oma uksed lugejatele Narva Kutseõppekeskuses, mis asub Kreenholmi tänaval, 45. Linnavõimud ja õppekeskuse juhtkond leppisid kokku selles, et raamatukogule kuulub 1000 ruutmeetrit, kus asub kokku  üle 110 000 teaviku.
Raamatukogu uutes ruumides on loodud head tingimised lugejate jaoks: vaba juurdepääs raamatutele; töötab laenutusosakond, lugemissaal, avalik Internetpunkt; lasteosakonnas on mänguala; on olemas raamatuhoidla.
1. mail 2008 a. raamatukogu sai Narva Keskraamatukogu haruraamatukoguks.
Täna on Kreenholmi raamatukogu Kreenholmi linnaosa kultuuriasutus, mille traditsioonides on lugejate kvaliteetne teenindamine, sõbralik õhkkond ning avatus ja valmidus koostööks.